My LATEX text only partially shows

When I am learning my cards, everything works fine, except for this one card. It only displays the bottom half of the text. There are no errors or anything.
The latex text is:

[latex]   Dus, er bestaat een registermachine die voor elke input $n$ stopt en 1 antwoordt indien $M_n$ stopt bij invoer $n$, en 0 indien $M_n$ niet stopt bij invoer $n$. Uit de hypothese van Church volgt dan dat er geen algoritme bestaat voor het stop-probleem.

    Bewijs. Neem de afbeelding $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ die overeenkomt met de verzameling van de stelling. Deze is gedefinieerd door: $h(n) = 1$ als $M_n$ stopt na een eindig aantal stoppen en $h(n) = 0$ in het andder geval. We dienen dus aan te tonen dat $h$ niet berekenbaar is dmv een registermachine. \\
    \\
    Het bewijs is uit het ongerijmde. Veronderstel dat $h$ WEL berekenbaar is dmv een registermachine. Dan bestaat er een registermachine $M$ die bij elke input $n \in \mathbb{N}$ stopt na een eindig aantal stappen met output $h(n)$ in de accumulator $R_0$. We moeten nu tot een contradictie trachten te komen.\\
    \\
    Zij $P$ het programma van $M$ met $N$ het rangnummer van de laatste instructie $STOP$ en zij $P'$ het programma bekomen door in het programma $P$ deze instructie te vervangen door de volgende 3 bevelen toe te voegen: 
    \begin{itemize}
    \item $(N)$ VSP $N+2$
    \item $(N+1)$ SPR $N$
    \item $(N+2)$ STOP
    \end{itemize}
    Zij $M'$ de registermachine met programma $P'$. Als er op het ogenblik dat gesprongen wordt naar $N+1$ een nul staat in de accumulator, dan stopt $M'$ bij de volgende stap, In het andere geval gaat $M'$ in een oneindige lus.\\
    We hebben dus: 
    \begin{itemize}
    \item $M'$ bij input $n$ stopt na een eindig aantal stappen $\iff$
    \item $M$ bij input $n$ stopt na een eindig aantal stappen en heeft dan als output $0$ in de accumulator $\iff$ 
    \item $h(n)=0 \iff$
    \item $M_n$ bij inpuut $n$ stopt niet na een eindig aantal stappen.\\
    \end{itemize}
    Zij $e$ het codenummer van de registermachine $M'$. Dus $M' = M_e$. Dan hebben we voor elke $n\in \mathbb{N}$:
    \begin{itemize}
    \item $M_e$ bij input $n$ stopt na een eindig aantal stappen $\iff$
    \item $M_n$ bij inpuut $n$ stopt niet na een eindig aantal stappen.\\
    \end{itemize}
    Stellen we nu $n = e$ dan bekomen we de volgende contradictie:
    \begin{itemize}
    \item $M_e$ bij input $e$ stopt na een eindig aantal stappen $\iff$
    \item $M_e$ bij inpuut $e$ stopt niet na een eindig aantal stappen.\\
    \end{itemize}
[/latex]```.

I do not know what to do.

Not a very helpful answer, but adding something like the following special commands at the start of the [latex] block seems to show more text, but it’s still cropped:

\special{dvisvgm:raw}% \special{dvisvgm:bbox 600 1000}

Maybe some experimentation with these commands will yield something. See dvisvgm(1) - Linux man page

1 Like

Thank you for the response, however, this does not seem to work. Whatever the values, it just displays one phrase more or 5 phrases less.