Anki Error python

Hi I need help when browsing tabs in anki I get an error.

Błąd
Wystąpił błąd. Spróbuj, czy wybranie opcji *Narzędzia > Sprawdź bazę danych nie rozwiąże problemu.
Jeśli problem nie zniknie, zgłoś go na strona wsparcia. Skopiuj poniższą informację do Twojego zgłoszenia.
Anki 2.1.49 (dc80804a) Python 3.8.6 Qt 5.14.2 PyQt 5.14.2
Platform: Windows 10
Flags: frz=True ao=False sv=2
Add-ons, last update check: 2021-12-02 12:41:47

Caught exception:
Traceback (most recent call last):
File “aqt\webview.py”, line 41, in cmd
File “aqt\webview.py”, line 142, in _onCmd
File “aqt\webview.py”, line 595, in _onBridgeCmd
File “aqt\reviewer.py”, line 503, in _linkHandler
File “aqt\reviewer.py”, line 423, in _answerCard
File “aqt\reviewer.py”, line 430, in _after_answering
File “aqt\reviewer.py”, line 211, in nextCard
File “aqt\reviewer.py”, line 317, in _showQuestion
File “anki\cards.py”, line 184, in autoplay
File “anki\decks.py”, line 309, in config_dict_for_deck_id
AssertionError