Pat Anat- Histológia zápočet UVLF

Histologické preparáty a makropreparáty s krátkym opisom, pripravené na skúšanie na konci semestra.

Odkaz na histopreparáty

Odkaz na makropreparáty