Riichi Mahjong Yaku - Brazilian Portuguese

For Brazilian people who want to memorize the Japanese Mahjong Yaku.

Para brasileiros que querem memorizar os Yaku do Mahjong Japonês.

Access Link