English IT Today! by Maciej Jędrzejewski (beta v.01)

Miejsce w którym można zgłaszać uwagi, błędy, sugestie co do stworzonej kolekcji kart.